Swiss premium oral careSwiss premium oral care

Válassz országot Magyarország Magyarország
Ingyen szállítás 18000 Ft rendelés felett
Kézbesítés 2 munkanap alatt
Biztonságos fizetés a 3D Secure segítségével

AZ ONLINE ÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Szlovénia

Phone +386 2 460 53 42

E-Mail: info@curaprox.hu

Tartalomjegyzék

 1. Alkalmazási terület
 2. Regisztráció
 3. Szerződéskötés
 4. Árak
 5. Átvétel a telephelyen
 6. Kézbesítési, szállítási költségek
 7. Digitális tartalmak és szoftverlicencek használati jogainak biztosítása
 8. A tulajdonjog fenntartása, a szerződéstől való elállás
 9. Előfizetői szerződések időtartama és megszűnése
 10. Esedékesség és fizetés
 11. Visszavonás
 12. Jótállás és felelősség
 13. Címek
 14. Adatvédelem, szerzői jog, védjegyjogok

Állapot: április 2024

1) Szerződés hatálya

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Curaden AG (a továbbiakban: Curaden) valamint a fogyasztók, illetve a vállalatok (a továbbiakban: „Ügyfél” vagy „Ügyfelek”) közötti üzleti kapcsolatra vonatkoznak abban a változatban, amely a weboldal megnyitásakor, illetve az árucikkek megrendelésekor, a Curaden által az online áruházban bemutatott árucikkekre vonatkozóan aktuálisan elérhetőek és érvényesek.

A digitális tartalom, szoftverlicencek, illetve utalványok kézbesítésére vonatkozó szerződésekre a jelen ÁSZF megfelelően alkalmazandó, kivéve, ha a felek ettől eltérően kifejezetten megállapodtak. A szoftverlicencek kézbesítése esetén az adott szoftver használatához az eladó a licenckulcs átruházásával tartozik. Az ügyfél a szoftverre vonatkozóan nem szerez szellemi tulajdonjogot. Az adott termékleírás döntő fontossággal bír a szoftver minősége szempontjából.

A jelen Általános Szerződési Feltételek egyszeri kézbesítés, illetve állandó kézbesítés formájában („előfizetői szerződés”) a termékekkel (árucikkekkel vagy szolgáltatásokkal) kapcsolatos megállapodásokra vonatkoznak. Előfizetői Szerződés esetén a Curaden vállalja, hogy a Szerződés alapján járó Terméket a Szerződési megállapodás szerinti időtartamra kézbesíti.

Az online áruház adatvédelmi irányelveit, illetve a jelen feltételeket időről időre átdolgozza, kiegészíti, illetve módosítja. A weboldal minden egyes felkeresése, illetve megnyitása során az aktuális, visszakereshető változat érvényes. Az aktuális rendelkezések megtekintéséhez rendszeresen keresse fel ezt az oldalt. Amennyiben jelentősen módosítjuk az adatvédelmi irányelveket, a webhelyeinken és/vagy a mobilalkalmazásainkban közzétett értesítésben, valamint az adatvédelmi irányelvek frissített változatán keresztül tájékoztatjuk Önt. Amennyiben a módosított feltételekkel nem ért egyet, jelezze írásban a info@curaprox.hu e-mail címen, és a változások hatályba lépése előtt törölje felhasználói fiókját, ha korábban létrehozott egyet. A feliratkozás megszüntetésének elmulasztása esetén felhasználói profilja a módosított rendelkezések alkalmazásának hatályba lépése után is megmarad.

A jelen ÁSZF értelmében fogyasztónak tekintendő bármely természetese személy, aki olyan törvényes tranzakciót létesít, amely nem köthető sem kereskedelmi, sem saját üzleti tevékenységeihez. A jelen ÁSZF értelmében vállalkozónak tekinthető bármely természetes vagy jogi személy, vagy jogképes partnerség, amely törvényes tranzakció végrehajtása során kereskedelmi vagy saját üzleti tevékenységei kapcsán jár el.

Megrendelést kizárólag 18 éven felüli személyek adhatnak le. A 18. életévüket be nem töltött ügyfeleknek törvényes képviselőjük aláírására van szükségük.

A jelen általános szerződési feltételek alkalmazása kizárólagos. Az ügyfél olyan feltételei, amelyek ellentétesek a jelen feltételekkel vagy eltérnek azoktól, nem ismerhetők el, kivéve, ha a Curaden egyedi esetenként írásban kifejezetten hozzájárult azokhoz.

2) Regisztráció

Árucikkek rendeléséhez ügyfélregisztráció vagy Curaden felhasználói profil létrehozása szükséges. Többszöri regisztráció különböző nevek, illetve címek alatt nem engedélyezett.

A regisztrációt a Curaden bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. Ilyen esetben a Curadennek jogában áll azonnal blokkolni és törölni a felhasználónevet és a hozzá tartozó jelszót.

3) Szerződéskötés

A Curaden termékkínálatának az online áruházban történő bemutatása nem jelent vételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot az ügyfél számára, nem kötelező érvényű.

A „Vásárlás most” gombra kattintva az ügyfél kötelező érvényű vételi ajánlatot tesz.

A Curadennél az interneten (az online áruházban), e-mailben, telefonon vagy más kommunikációs csatornán keresztül történő megrendeléssel az ügyfél ajánlatot tesz a Curadennel való vásárlási szerződés megkötésére vonatkozóan. Az ügyfél megkapja a megrendelés kézhezvételének visszaigazolását („megrendelés átvételének visszaigazolása”). Ez a visszaigazolás nem jelenti az ajánlat elfogadását, csupán arra szolgál, hogy tájékoztassa az ügyfelet arról, hogy a Curaden megkapta a megrendelést. Amennyiben szükséges, a Curaden külön tájékoztatja az ügyfelet a weboldalon található termékválasztékkal kapcsolatos információk esetleges hibáiról, és megfelelő ellenajánlatot tesz az ügyfélnek.

A Curadennel kötött szerződés akkor jön létre, amikor a Curaden kifejezetten elfogadja ezt az ajánlatot („Megrendelés visszaigazolása”), vagy amikor a Curaden elküldi a megrendelt terméket az ügyfélnek.

Az elfogadás a megrendelt termék vagy szolgáltatás jogi elfogadhatóságától és elérhetőségétől függ. Amennyiben a Curaden nem tudja elfogadni az ügyfél ajánlatát, az ügyfél a megrendelés elfogadása helyett tájékoztatást kap az elérhetőség hiányáról. Az átmenetileg nem elérhető termékek rögzítésre kerülnek az ügyfél számára, az ügyfél megrendelése érvényes marad.

Áringadozások előfordulhatnak. Az ajánlat benyújtásának időpontjában érvényes ár a döntő.

4) Árak

Árucikkek és szolgáltatások vásárlása és megrendelése esetén a vásárláskor és a megrendeléskor feltüntetett árak euróban vannak megadva. Az árváltoztatás jogát a vállalat fenntartja.

Minden ár tartalmazza a törvény szerint előírt általános forgalmi adót (áfa).

Az árak nem tartalmazzák a további szállítási költségeket (a Curaden és az ügyfél között).

5) Átvétel a telephelyen

A telefonon történő előzetes értesítést követően lehetőség nyílik arra, hogy az árucikkek a Curaden megállapodás szerinti telephelyén kerüljenek átadásra.

Az árucikkek átvétele során a Curadennel kötött szerződés akkor jön létre, amikor a Curaden kifejezetten elfogadja az ajánlatot („Megrendelés visszaigazolása”), vagy amikor a Curaden kézbesíti a megrendelt terméket az ügyfélnek.

6) Kézbesítési, szállítási költségek

A Curaden a lehető leghamarabb kiszállítja a megrendelt terméket az ügyfél által a megrendelésben megadott címre vagy (ha fizetési módként ki van választva) a PayPal letétbe helyezésre alkalmas címén. A Curadennek bármikor jogában áll részleges kézbesítéseket végrehajtani és részleges szolgáltatásokat nyújtani, feltéve, hogy ez az ügyfél számára észszerű megoldásnak bizonyulnak. Amennyiben a Curaden részleges kiszállítást hajt végre, a további postaköltségek Curadent terhelik.

A kézbesítés az egyes esetekben feltüntetett szállítási költségekkel történik.

A szállítási idő általában 1-3 munkanap. A várható szállítási időre vonatkozó információk nem kötelező érvényűek.

A digitális tartalmat, az utalványokat és a szoftverlicenc-kulcsokat az ügyfél kizárólag elektronikus formában kapja meg (i) letöltéssel vagy (ii) e-mailben, a Curaden megítélése alapján.

7) Digitális tartalmak és szoftverlicencek használati jogainak biztosítása

Amennyiben a Curaden online áruház DeepL leírása másként nem rendelkezik, a Curaden nem kizárólagos, időben és helyen korlátlan jogot biztosít az ügyfélnek a biztosított tartalom magáncélú és üzleti célú felhasználására.

A szoftverlicenc licenckulcsának átadása feljogosítja az ügyfelet a szoftver, illetve a tartalom használatára, amint az a vonatkozó termékleírásból és a licencszerződésből az ott leírt mértékben látható.

A tartalom harmadik félnek történő átadása vagy harmadik félnek történő másolat készítése a jelen ÁSZF, illetve a licencfeltételek hatályán kívül nem megengedett, kivéve, ha az eladó beleegyezett a szerződéses licenc harmadik félre történő átruházásába.

A jogok megadása akkor lép érvénybe, mikor az ügyfél teljes mértékben kifizette a szerződés szerint járó díjakat.

8) A tulajdonjog fenntartása, a szerződéstől való elállás

Minden kézbesített árucikk a Curaden tulajdonában marad a teljes díj kifizetéséig.

Amennyiben az ügyfél szerződésszegő magatartást tanúsít, különösen, ha az ügyfél a Curaden felszólítása ellenére sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Curaden észszerű határidő kitűzését követően elállhat a szerződéstől, és követelheti a még mindig a tulajdonában lévő árucikkek visszaszolgáltatását. Az árucikkeknek a Curaden általi visszavétele vagy lefoglalása a szerződéstől való elállást jelenti. Ilyen esetben, a felmerülő szállítási költségek az ügyfélt terhelik. A Curadennek jogában áll a visszaszállított árucikkek megsemmisítése.

9) Előfizetői szerződések időtartama és megszűnése

Az előfizetői szerződések határozatlan időre, de legalább a Curaden online áruházában az adott termékleírásban feltüntetett minimális időtartamra szólnak. Az előfizetői szerződés a minimális időtartam alatt bármikor, a minimális időtartam végén és a minimális időtartam lejártát követően bármikor felmondható, 14 napos felmondási idővel levélben vagy e-mailben a 13. pontban meghatározott címekre küldött felmondással.

Ez nem érinti a súlyos ok miatti rendkívüli felmondást. Kizárólag alapos ok esetén lehetséges, hogy a felmondó féltől az adott eset összes körülményeit figyelembe véve és mindkét fél érdekeit mérlegelve észszerűen nem várható el a szerződéses kapcsolat folytatása a megállapodás szerinti felmondásig vagy a felmondási idő lejártáig.

10) Esedékesség és fizetés

A Curaden kizárólag a megrendelési folyamat során az ügyfél számára (az online áruházban) megjelenített fizetési módokat fogadja el. A Curaden fenntartja a jogot, hogy írásban megállapodjon ügyfeleivel az ebben a szakaszban említettől eltérő fizetési módról.

Az online áruházon keresztül történő fizetés feldolgozásához a Curaden harmadik fél fizetési megoldásait használja, annak érdekében, hogy az ügyfél könnyen és biztonságosan fizethessen bankkártyával, illetve más, alternatív fizetési módokkal.

A PayPal által kínált fizetési móddal történő fizetés esetén a fizetés a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ha továbbiakban: „PayPal”) fizetési szolgáltatón keresztül történik, a PayPal használati feltételeinek megfelelően, amelyek a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oldalon érhetők el, illetve - amennyiben az ügyfél nem rendelkezik PayPal-fiókkal - a PayPal-fiókkal nem rendelkező fizetési feltételek szerint, amelyek a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full oldalon olvashatók.

A vételár, valamint adott esetben a szállítási költségek a szerződés megkötésekor esedékesek - a (3) bekezdés tartalmának megfelelően.

A Curaden indoklás nélkül kérhet előleget. A megrendelés az összeg beérkezése után kerül feldolgozásra. A Curaden fenntartja a jogot, hogy a szerződéskötéstől elálljon, amennyiben a hitelellenőrzés eredménye negatív. Továbbá fenntartjuk a jogot, hogy az adott hitelképességnek megfelelően kizárólag bizonyos fizetési módokat kínáljunk.

Az ügyfél fizetési késedelme esetén a Curadennek jogában áll egy átalány összeget felszámítani a megrendelési folyamatban meghatározott emlékeztetők költségeiért. Ez azonban nem érinti a Curaden azon jogát, hogy magasabb kártérítést követeljen, különös tekintettel a követelés behajtó ügynökség vagy ügyvéd általi érvényesítésére.

A Curaden online áruházban felhasználható utalványok kizárólag a megrendelési folyamat befejezése előtt válthatók be. Későbbi kiegyenlítés nem lehetséges.

Az utalványok csak az utalványon feltüntetett feltételek betartása mellett és kizárólag az utalványon feltüntetett termékcsoportokra válthatók be. Egyes termékek kizárhatók az utalvány promóciójából.

Az utalványok, illetve a törvényesen megengedett kedvezmények (pl. mennyiségi kedvezmények) egy adott megrendelésen belül nem vonhatók össze. Az utalvány értéke nem fizethető ki készpénzben.

Az utalvány átruházható. A Curaden mentesítő hatállyal fizethet az utalvány azon tulajdonosának, aki az online áruházban beváltja az utalványt.

11) Törvényes elállási jog a Curaden/Curaprox termékek vonatkozásában

Ha Ön mint vásárló fogyasztó (B2C), jogosult a szerződéskötési szándéknyilatkozatát indoklás nélkül, az áru átvételét követő legfeljebb 14 napon belül az áru Curaden részére történő visszaküldésével elállni. Az ügyfélnek ugyanezen határidőn belül a visszavonásról írásban (pl. levélben vagy e-mailben) is értesítenie kell a Curadent. Az időszak az árucikk feladásának vagy átvételének napján kezdődik. Az árucikkek időben történő feladása elegendő ahhoz, hogy a vásárló teljesítse a visszavonási időszak alkalmazását. A visszavonást szöveges formában kell elküldeni a 13. szakaszban megadott címre vagy e-mailben, az alábbi e-mail címre: info@curaprox.hu. A visszaküldendő áru feladásának bizonyítási terhét az ügyfél viseli.

A visszavonás végrehajtása kizárt, illetve nem valósul meg az alábbi esetekben:

 • Olyan árucikkek szállítása esetén, amelyek kifejezetten az ügyfél számára készültek, vagy amelyek egyértelműen megfelelnek az ügyfél személyes igényeinek. Az ügyfél köteles kivétel nélkül minden darabot elfogadni és kifizetni;
 • Olyan lezárt csomagban tárolt árucikkek szállítása esetén, amelyek visszaküldése egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem lehetséges, amennyiben a kézbesítést követően a lezáró pecsétet felnyitották;
 • Kézbesített gyógykészítmények visszaküldése nem lehetséges;
 • Hang- vagy videofelvételek, illetve számítógépes szoftverek lezárt csomagolásban történő szállítása esetén, amennyiben a lezáró pecsétet a kézbesítést követően eltávolították.

Eltérő megállapodás hiányában a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések estén, amennyiben a szerződés meghatározott időpontot vagy időszakot ír elő a szolgáltatás nyújtására.

A szerződés tényleges visszavonása, illetve visszavonása esetén mindkét fél köteles visszaszolgáltatni a már igénybe vett szolgáltatásokat. Amennyiben az ügyfél csak megrongált állapotban tudja visszaküldeni az átvett árucikket, az értékcsökkenés mértékéig kártalanítania kell a Curadent.

Az ügyfélnek kell viselnie a visszaszállítás költségeit és kockázatát, kivéve, ha a kézbesített árucikkek egyeznek meg a megrendelt árucikkekkel.

A Curaden mindaddig gyakorolja visszatartási jogát, amíg az árucikkek teljes egészben vissza nem érkeznek.

Az elállási és visszaküldési jog kizárása esetén az árucikk részünkre történő újbóli elküldésének költségeit az ügyfél viseli.

Lemondási feltételek

Elállási jog

Önnek jogában áll a jelen szerződéstől tizennégy napon belül indoklás nélkül elállni.

A visszavonási időszak tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett, a szállítóval nem megegyező harmadik fél, átvette vagy birtokba vette az utolsó árucikket.

Elállási jogának gyakorlásához egyértelmű nyilatkozattal (pl. postán küldött levél vagy e-mail formájában) tájékoztatnia kell minket (Curaden Slovenia, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, Szlovénia, e-mail cím: info@curaprox.hu). Erre a célra használhatja a mellékelt visszavonási minta űrlapot, azonban nem kötelező ezt alkalmaznia.

Az elállási időszak betartásához elegendő, ha az elállási időszak lejárta előtt értesítést küld az elállási jog gyakorlásáról.

Az elállás következményei

Amennyiben eláll ettől a szerződéstől, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződés visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított tizennégy napon belül megtérítjük Önnek az Öntől kapott összes befizetett összeget, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból erednek, hogy Ön az általunk kínált legkedvezőbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott). Ehhez a visszafizetéshez ugyanazt a fizetési módot fogjuk használni, mint amelyet az eredeti tranzakcióhoz használt, kivéve, ha Önnel kifejezetten másként állapodtunk meg; a visszafizetés okán semmilyen esetben sem számítunk fel díjat. A visszafizetést visszautasíthatjuk, amíg az árucikkek megérkeznek hozzánk, vagy amíg Ön igazolja az árucikk visszaküldését, bármelyikre kerül sor korábban.

Az árucikket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződés felmondásáról szóló értesítés napjától számított tizennégy napon belül vissza kell juttatnia hozzánk. A határidő betartottnak tekintendő, ha az árucikket a tizennégy napos határidő lejárta előtt küldi el.

Az árucikk visszaküldésének költségei minket terhelnek.

Az árucikkek értékvesztését kizárólag abban az esetben kell megtérítenie, ha ezt az értékvesztést az árucikkek kezelése okozza, amely nem szükséges az áruk állapotának, tulajdonságainak és működésének ellenőrzéséhez.

Az elállási jog kizárása/megszűnése: Nem áll fenn elállási jog többek között olyan árucikkek szállítására vonatkozó szerződések esetében, amelyek nem előre gyártott termékek, és amelyek gyártása a fogyasztó egyedi igényei vagy döntései szerint történik, vagy amelyek egyértelműen a fogyasztó személyes igényeihez igazodnak, és idő előtt lejár olyan lezárt árucikkek szállítására vonatkozó szerződések esetében, amelyeket egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni a lezáró pecsét felnyitását követően.

Önkéntes visszaküldési garancia: Amennyiben a Curaden termékcsalád bármely termékét megvásárolja, a törvény által előírt elállási jogon felül, saját döntésünk értelmében a termék átvételét követően egy 30 napos visszaküldési garanciát biztosítunk. A 14 napos elállási időszak lejárta után is elállhat a szerződéstől, amennyiben az árucikket az átvételtől számított 30 napon belül visszaküldi nekünk (az időszak az áru átvételét követő napon kezdődik), feltéve, hogy az árucikk a teljes és eredeti csomagolásában van, nem használt és állapota sértetlen, valamint az árucikket nem kifejezetten az ügyfél által megadott kritériumok alapján készítették, illetve nem igazították személyes igényeknek megfelelően. A termékek időben történő postázása elengedhetetlen a határidő teljesítéséhez.

Az árucikkek visszaküldése az alábbi címre történjen: Curaden Slovenia, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, Szlovénia.

A szerződésben biztosított önkéntes visszaküldési garancia nem érinti az Ön törvényben meghatározott jogait és követeléseit. Elsősorban a törvény által biztosított elállási joga és a törvény által biztosított jótállásra vonatkozó jogai maradnak korlátlanok.

12) Felelősség és jótállás

Amennyiben a kézbesített árucikkek hibásak a kockázat átruházásának időpontjában, pl. gyártási hiba vagy nem megfelelő kézbesítés történik, az adott hibákról azonnal tájékoztasson minket. Azonban amennyiben elmulasztja a panasz benyújtását, az nem jár semmilyen következményekkel a törvény által megengedett követeléseire nézve. A megvásárolt árucikkek minden olyan hibájára, amely a törvény által meghatározott jótállási időszak alatt merül fel, a későbbi teljesítésre, a hibák kijavítására vagy az új szállításra vonatkozó, a törvények által lehetővé tett igények az Ön belátása szerint érvényesíthetők, valamint - amennyiben a törvény által meghatározott követelmények teljesülnek - a csökkentésre vagy visszavonásra, valamint ezen túlmenően a kártérítésre vonatkozó kiterjedtebb igények is érvényesíthetők, beleértve a kár megtérítését a teljesítés helyett, valamint a haszontalan költségek megtérítését is. Amennyiben eladói garanciát biztosítunk Önnek, ennek részleteit az adott kézbesített termékhez mellékelt garanciális feltételek határozzák meg. A jótállási igények nem érintik a törvény által meghatározott követeléseket / jogokat.

A felelősséget az alkalmazandó törvényi rendelkezések határozzák meg. A Curaden felelőssége kizárt (i) enyhe gondatlanság, (ii) közvetett és következményes károk és elmaradt haszon, (iii) nem realizált megtakarítások, (iv) a szállítás késedelméből eredő károk, valamint (v) a Curaden kisegítő személyzetének szerződéses vagy nem szerződéses cselekményei és mulasztásai esetén.

Továbbá a Curaden nem vállal felelősséget az alábbiakból eredő károkért:

 • A Termékek nem megfelelő, nem a szerződésben meghatározott vagy jogellenes tárolása, módosítása vagy használata;
 • A termékkel nem kompatibilis alkatrészek vagy tartozékok használata (pl. tápegység);
 • A termékek karbantartásának és/vagy nem megfelelő módosításának vagy javításának az ügyfél vagy egy harmadik fél általi elmulasztása;
 • Vis maior esete, különösen a természeti veszélyek, nedvesség, leesés, különféle hatások stb. által okozott károk, amelyekért Curaden nem felelős, valamint hatósági utasítások esete.

A munkálatok elvégzésével megbízott szolgáltató felelős a szolgáltatók teljesítése során felmerülő hibákért, késedelmekért és károkért (pl. helyszíni telepítések).

A Curaden felelőssége kizárt a reklámanyag esetleges nyomtatási hibái, az online áruház adathibái, az árak helytelen feltüntetése, az illusztrációk, a termékleírások vagy más szövegek, például utalványok vagy kedvezményes promóciók hibái, illetve a késedelmes teljesítés vagy nem teljesítés esetén.

13) Kapcsolat

A weboldalon szereplő ajánlatok tevője és szerződéses partner: 

Curaden Slovenia, d.o.o.

Perhavčeva ulica 36

SI-2000 Maribor

Szlovénia

Phone +386 2 460 53 42

E-Mail: info@curaprox.hu

14) Adatvédelem, szerzői jog, védjegyek

Azadatvédelmi irányelvek [link adatvédelmi irányelvek] a jelen ÁSZF szerves részét képezik. A jelen feltételek elfogadásával az ügyfél elfogadja az adatvédelmi irányelveket is.

Minden védjegy, kép és szerzői jog a Curaden, illetve partnerei tulajdonában van. Az adatok, képek és PDF fájlok letöltéséhez, mentéséhez, másolásához vagy nyomtatásához a Curaden írásbeli engedélye szükséges, abban az esetben is, ha ezek részlegesen valósulnak meg. Minden jog fenntartva. Az ügyfél a termékeket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatja.


Ezt az információt az érintett felek kényelme érdekében lefordítottuk. A lefordított és az eredeti angol nyelvű változat közötti eltérések vagy ellentmondások esetén az angol nyelvű változat az irányadó, és ez tekintendő jogilag kötelező erejű és hiteles változatnak. Ezennel tudomásul vesszük, hogy a fordítás gépi fordítással készült, és bár törekedtünk a pontosság biztosítására, nem vállalunk garanciát a fordítás teljességére, pontosságára vagy megbízhatóságára vonatkozóan.