Swiss premium oral care 

Válassz országot Magyarország
Ingyen szállítás 14.000 Ft rendelés felett
Kézbesítés 5 munkanap alatt
Biztonságos fizetés a 3D Secure segítségével

Adatkezelési tájékoztató 

1. Adatvédelmi irányelvek

Általános információk

Az alábbi információk átlátható képet nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival az oldal látogatása során. A jelen Adatkezelési Irányelvek alkalmazásában a "személyes adatok" kifejezés minden olyan adatot magába foglal, ami az Ön személyes azonosításra alkalmas. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el az oldal alján található adatkezelési tájékoztatónkat. 

Adatok rögzítése ezen a weboldalon 

Ki felel a weboldalon történő adatok rögzítéséért (azaz ki az „adatkezelő”)?  
A weboldal adatait a weboldal üzemeltője kezeli, akinek az elérhetősége megtalálható a “Törvény által előírt információk” részben.

Hogyan történik az adatok rögzítése? 

Az Ön adatait az Ön által történő megosztás eredményeként gyűjtjük. Ilyenek lehetnek például az Ön által a kapcsolatfelvételi űrlapunkon megadott információk.
Egyéb adatokat az informatikai rendszereink rögzítenek automatikusan rögzítenek, vagy miután Ön hozzájárult azok rögzítéséhez a weboldalra lépéskor. Ezek az adatok elsősorban technikai információkat tartalmaznak (pl. webböngésző, operációs rendszer vagy az weboldal látogatásának időpontja). Ezeket az információkat automatikusan rögzítjük, amikor Ön belép erre a weboldalra.

Milyen célokra használjuk fel az Ön adatait?
Az információk egy része a weboldal zökkenőmentes működése céljából kerül feldolgozásra. Más adatok az Ön felhasználói szokásainak elemzésére használhatók. 

Milyen jogai vannak az adatait illetően?

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor tájékoztatást kérjen az archivált személyes adatai forrásáról, címzettjeiről és céljairól anélkül, hogy az ilyen jellegű közlésekért díjat kellene fizetnie. Önnek jogában áll továbbá adatainak helyesbítését vagy törlését kérvényezni. Ha hozzájárult az adatainak kezeléséhez, akkor ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, minden jövőben történő adatkezelést érint. Ezen túlmenően joga van ahhoz, hogy bizonyos körülmények között kérje adatai feldolgozásának korlátozását.
Adatkezeléssel kapcsolatos probléma esetén joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ha ezzel vagy az adatvédelemmel kapcsolatban bármilyen egyéb kérdése lenne, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a “Törvény által előírt információk” részben található elérhetőségek valamelyikén.

Harmadik fél által biztosított adatelemzési eszközök 

Lehetséges, hogy a weboldal látogatása során statisztikailag elemezzük az Ön böngészési szokásait. Az ilyen elemzéseket elsősorban úgynevezett sütik (cookie) és úgynevezett elemző programok segítségével végezzük.

Ezekkel az elemző programokkal kapcsolatos részletes információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztatónkban talál. 

2. Web hosting és tartalomszolgáltató hálózatok (CDN)

Külső tárhely 

Ezt a weboldalt egy külső szolgáltató üzemelteti. A weboldalon összegyűjtött személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tárolják. A személyes adatok jelenthetnek IP-címeket, kapcsolattartási kérelmeket, metaadatokat, szerződéses adatokat, kapcsolattartási adatokat, neveket, weboldal hozzáféréseket és egyéb a weboldalon generált adatokat. 

Az üzemeltető célja a potenciális és meglévő ügyfelek, és a Curaden közötti szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés b) pont), valamint az online szolgáltatásaink professzionális szolgáltató által történő biztonságos, gyors és hatékony kivitelezése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Az üzemeltető adatfeldolgozási feladatai kizárólag a kötelezettségeinek teljesítésére irányulnak, és a Curaden ilyen adatokkal kapcsolatos utasításainak betartásához szükséges mértékben történnek. 

Szerződéses adatfeldolgozási megállapodás 

Az adatvédelmi előírásoknak megfelelő adatfeldolgozás garantálása érdekében a megrendelések feldolgozására vonatkozó szerződést kötöttünk a tárhelyszolgáltatóval.

3. Általános és kötelező információk

Adatvédelem 

A weboldal üzemeltetői nagyon komolyan veszik személyes adatainak védelmét. Ezért személyes adatait bizalmas információként, az adatvédelmi törvény előírásainak, valamint a jelen Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően kezeljük. 

A weboldal látogatásakor különböző személyes adatok kerülnek rögzítésre. A "személyes adatok" kifejezés olyan információkat jelent, amelyek személyazonosításra használhatók. A jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezzük mely adatok és milyen célra kerülnek felhasználásra, valamint azt is, hogy pontosan hogyan és milyen céllal gyűjtünk információkat. 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy az adatok Interneten keresztül történő továbbítása (pl. e-mailben történő kommunikáció) biztonsági szempontból kifogásolható, mert az adatok teljeskörű védelme harmadik fél hozzáférése ellen ilyen módon nem biztosítható.

Adatkezelő és szolgáltató 

Az adatok közlője: 

Curaden AG
Amlehnstrasse 22
6010 Kriens
Tel.: +41 (0) 41 319 45 00
Fax: +41 (0) 41 319 45 90
E-mail: info@curaden.ch

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely egyedül, vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail cím stb.) feldolgozásának céjairól és eszközeiről. Az adatkezelő a Curaden vállalatcsoport egyik partnere, egy olyan világszerte működő vállalatcsoporté tagja, amely szájhigiéniás termékeket forgalmaz, valamint a helyes szájápolással kapcsolatos szemináriumokat és edukációs tanácsadást tart.

Törvény által előírt adatvédelmi tisztviselő 

Adatvédelmi felelőst neveztünk ki cégünk számára.

Curaden AG
Amlehnstrasse 22
6010 Kriens
Tel.: +41 (0) 41 319 45 00
Fax: +41 (0) 41 319 45 90
E-mail: info@curaden.ch

Adatokkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása

Az adatfeldolgozási műveletek széles köre kizárólag az Ön hozzájárulásával lehetséges. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez kérjük írjon nekünk egy e-mailt, melyben hivatalosan is visszavonja a korábban megadott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem teszi jogszerűtlenné az azt megelőzően történt adatgyűjtést.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozáshoz való jog különleges esetekben; közvetlen reklámozás elleni tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)

ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY A SAJÁT HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK A GDRP 6. CIKK (1) BEKEZDÉSÉNEK E) VAGY F) PONTJÁN ALAPULÓ KEZELÉSE ELLEN, IDEÉRTVE AZ EMLÍTETT RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁST IS. ANNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ, HOGY AZ ADATOK FELDOLGOZÁSA MILYEN JOGALAP SZERINT TÖRTÉNIK, KÉRJÜK, OLVASSA EL EZT AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓT. AZ ÖN TILTAKOZÁSA ESETÉN NEM KEZELJÜK TOVÁBB A SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY AMELYEK JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉHEZ, ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ VAGY VÉDELMÉHEZ KAPCSOLÓDNAK. (A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG – GDPR 21 CIKK, 1))

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNIK, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK E CÉLBÓL TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ELLEN, IDEÉRTVE A PROFILALKOTÁST IS, AMENNYIBEN AZ A KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK (A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG – GDPR 21 CIKK, 2)

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

A GDPR megsértése esetén Ön jogosult panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál az állandó szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A panasz bejelentésére vonatkozó jog a jogorvoslati eszközként rendelkezésre álló egyéb közigazgatási vagy bírósági eljárásoktól függetlenül érvényesül.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van kérelmezni, hogy minden, az Ön hozzájárulásával vagy szerződés teljesítése érdekében automatikusan feldolgozott adatot géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön az adatok közvetlen továbbítását kéri egy másik adatkezelő részére, akkor erre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az technikailag megvalósítható. 

SSL és/vagy TLS titkosítás 

Biztonsági okokból, valamit bizalmas információk például az Ön, mint a weboldal felhasználója által nekünk küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében, ez a weboldal SSL, vagy TLS titkosító programot használ. A titkosított kapcsolat könnyen felismerhető a böngésző címsorában a weboldal link eleje “http: //”-ről “https: //”-re vált, valamint egy lakat ikon jelenik meg a böngésző címsorában. 

Ha az SSL, vagy TLS titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatok nem hozzáférhetők harmadik fél számára nem hozzáférhetők..

Titkosított fizetési tranzakciók ezen a weboldalon

Ha Ön köteles megosztani velünk fizetési adatait (pl. a számlaszámát, amikor felhatalmazást ad a bankszámlája terheléséhez), miután díjköteles szerződést kötött velünk, akkor ezekre az információkra a tranzakció feldolgozásához szükség.

Az általános fizetési módokat használó fizetési tranzakciókat (Visa / MasterCard, bankszámlájának terhelése) kizárólag titkosított SSL vagy TLS kapcsolatokon keresztül dolgozzuk fel. A titkosított kapcsolatot felismerheti abból, hogy a weboldal link „http: //” -ről „https: //” -re változik, valamint egy lakat ikon jelenik meg a böngésző címsorában.

Ha a velünk folytatott kommunikáció titkosított, úgy a velünk megosztott fizetési információkhoz ismeretlen harmadik fél nem férhet hozzá.

Információ az adatok helyesbítéséről és törléséről

Az alkalmazandó jogszabályi rendelkezések keretein belül Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni az archivált személyes adatairól, azok forrásáról és címzettjeiről, valamint azok feldolgozásának céljáról. Jogosult lehet továbbá ezen adatok helyesbítésére és felszámolására is. Ha kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, vagy bármilyen más, a személyes adatokkal kapcsolatos kérdése lenne, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a “A törvény által előírt információk” részben megadott elérhetőségek valamelyikén. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Önnek jogában áll kérelmezni a személyes adatai feldolgozásának korlátozását. Ennek érdekében bármikor kapcsolatba léphet velünk a „Törvény által előírt információk” részben megadott elérhetőségek valamelyikén. A személyes adatok feldolgozásának korlátozására vonatkozó jog a következő esetekben érvényes:

 • Ha Ön vitatja az általunk archivált adatok helyességét, ilyen esetben általában időre van szükségünk, hogy ellenőrizzük az erre vonatkozó kérését. A vizsgálat ideje alatt, Ön kérheti a személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
 • Ha az Ön személyes adatainak feldolgozása jogellenes módon történik, akkor lehetősége van, hogy az adatok törlése helyett az adatok feldolgozásának korlátozását kérje.
 • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, Önnek viszont szüksége jogai gyakorlásához, védelméhez vagy igényérvényesítéshez, úgy kérelmezheti személyes adatai kezelésének korlátozását, törlés helyett. 
 • Ha kifogást emelt a GDPR 21. cikk 1. bekezdése alpján, úgy az Ön jogait és a Curaden jogait össze kell vetni. Mindaddig, amíg nem születik döntés arról, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, joga van kérelmezni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. 
 • Ha Ön korlátozta személyes adatainak feldolgozásának korlátozását kérte, akkor azokat – az archivált adatok kivételével – csak az Ön hozzájárulása alapján, vagy jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme, illetve más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió vagy az EU valamely tagállama által hivatkozott fontos közérdekű okokból lehet feldolgozni.

4. Adatrögzítés a weboldalon

Sütik, vagy cookie-k

A weboldalaink úgynevezett sütiket (cookie-kat) használnak. A sütik olyan kicsi szöveges fájlok, amelyek nem okoznak kárt az Ön által használt eszközön. Alkalmazunk bizonyos időtartalmig tárolt átmeneti sütiket (session cookie-k), illetve állandóan archiválásra kerülő tartós sütiket (permanent cookie-k). Az átmeneti sütik automatikusan törlődnek, amint befejezi a weboldal látogatását. A tartós sütik addig tárolódnak archiváltan a használt eszközén, ameddig Ön nem törli őket, vagy ameddig böngészője automatikusan el nem távolítja őket. 

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy harmadik fél sütijei tárolódnak az Ön eszközén, amikor a weboldalunkra lép (harmadik fél sütik). Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a weboldalon bizonyos szolgáltatások elérhetők legyenek (pl. fizetési tranzakciókhoz szükséges sütik). 

A sütik különböző funkciókkal rendelkeznek. Egyes sütik technikailag elengedhetetlenek, hiszen nélkülük bizonyos weboldalfunkciók nem működnének (ilyenek pl. a bevásárlókosár funkció, vagy a videó megjelenítés). 

Más sütik célja lehet a felhasználói szokások elemzése, vagy a promóciós üzenetek megjelenítése.

Az elektronikus tranzakciók végrehajtásához (kötelező sütik), vagy az Ön által használni kívánt funkciók biztosításához (funkcionális sütik, pl. a kosárba rakás funkcióhoz), illetve a weboldal optimalizáláshoz (pl. a webes közönségről mérhető betekintést nyújtó sütik) szükséges sütik tárolása a GDPR 6 cikk, (1) bekezdés, f) pontja szerint történik, hacsak más érvényes jogalap nem merül fel. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a sütik tárolásához, hogy biztosíthassa a weboldal szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált működését. Amennyiben a sütik tárolásához az Ön hozzájárulását kértük, az adott sütik tárolása kizárólag a kapott hozzájárulás alapján történik (GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont); ez a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az Ön által használt böngésző beállításaiban lehetősége van értesítést kérni a sütik aktiválódásáról, valamint bizonyos esetekben engedélyhez kötni a sütik elfogadását. Kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben, vagy általánosan is, valamint aktiválhatja azt a funkciót, ami automatikusan törli a sütiket a böngésző bezárásakor. Amikor a sütik inaktiválódnak, akkor a weboldal funkciói korlátozottak lehetnek.

Abban az esetben, ha harmadik féltől származó sütiket használunk, vagy a sütiket analitikai célokra használjuk, a jelen adatvédelmi irányelveknek megfelelően erről külön értesítjük Önt és adott esetben kérjük az Ön hozzájárulását. 

Sütik engedélyezése Cookiebot (sütisáv) segítségével

Weboldalunkon Cookiebot (sütisáv) technológiát használunk ahhoz, hogy a hozzájárulását megszerezzük bizonyos sütik tárolásához az Ön eszközén, valamint ezeknek, az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő dokumentációjához. 

Ezt a technológiát biztosító partnerünk, a Cybot A / S, cím: Havnegade 39, 1058 Koppenhága, Dánia, weboldal: https://www.cookiebot.com/ (a továbbiakban: Cookiebot).

Minden alkalommal, amikor a weboldalunkat meglátogatja, a következő személyes adatok kerülnek továbbításra a Cookiebot részére: 

 • Az Ön hozzájáruló nyilatkozata(i), vagy a hozzájáruló nyilatkozat(ok) visszavonása
 • Az Ön IP-címe
 • Információk a böngészőjéről
 • Információk a készülékéről
 • Weboldalunk látogatásának dátuma és időtartama 

Emellett a Cookiebot egy olyan sütit tárol a böngészőjében, amelyhez az Ön hozzájáruló nyilatkozata(i)t, vagy azok visszavonását hozzá tudja rendelni. Az így rögzített adatok mindaddig tárolódnak, ameddig Ön nem kéri, hogy töröljük azokat, vagy a Cookiebot a sütiket, illetve ameddig az adatok archiválásának célja meg nem szűnik. Ez nem vonatkozik a kötelező érvényű archiválási időtartamokra. 

A Cookiebot olyan sütiket használ, melynek célja a törvény által előírt hozzájáruló nyilatkozatok megszerzése. Ezen sütik használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Szerződéses adatfeldolgozási megállapodás

A Curaden szerződéses megállapodást kötött a Cookiebot-tal az adatok feldolgozására vonatkozóan. 

Ez az adatvédelmi jogszabályok által előírt megállapodás garantálja, hogy a Cookiebot kizárólag a mi utasításainknak és a GDPR-nak megfelelően kezeli a weboldalunk látogatóinak valamennyi személyes adatát.

Szerver naplófájlok 

A jelen weboldal szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat úgynevezett szerver naplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. A fájlok a következő információkat tartalmazzák: 

 • Használt böngésző típusa és verziója
 • Használt operációs rendszer
 • URL link referencia 
 • Hozzáférő számítógép gazdaneve
 • Szerver lekérdezésének időpontja
 • IP-cím

Ezen adatok nem kerülnek összevonásra más adatforrásokkal.

Az adatok a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pontja alapján kerülnek rögzítésre. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldal technikailag hibamentes működtetéséhez és optimalizált fenntartáshoz. Ehhez szerver naplófájlokat kell rögzíteni. 

Kapcsolati űrlap 

Amennyiben kapcsolati űrlapon keresztül keres meg minket, úgy az ott megadott adatokat, valamint az ott megadott elérhetőségeket tároljuk, annak érdekében, hogy fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot további kérdések esetén. Ezeket az információkat nem osztjuk meg az Ön beleegyezése nélkül harmadik féllel. 

Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés b) pontja alapján történik, ha kérése szerződés teljesítéséhez, vagy ha szerződéskötés előtti intézkedésekhez kapcsolódik. Minden más esetben az adatok feldolgozása a hozzánk érkező kérések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdeken alapszik (hiv. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy az Ön hozzájárulásán, amennyiben ezt kértük (hiv. GDRP 6. cikk (1) bekezés a) pont). 

A kapcsolati űrlapon keresztül megadott adatok mindaddig tárolódnak nálunk, amíg Ön nem kéri ezen adatok törlését, vagy amennyiben Ön visszavonja az adatok archiválásához megadott hozzájárulását, illetve, ha az információk archiválásának célja elévül (pl. a kapcsolati űrlapon megadott kérdést megválaszoltuk). Mindez nem vonatkozik a jog által előírt kötelező adattárolásra és azok megőrzési idejére vonatkozó szabályozásra.

Megkeresés e-mailben, telefonon, vagy faxon

Ha Ön e-mailben, telefonon vagy faxon lép kapcsolatba velünk, kérését, beleértve a megadott személyes adatait (név, kérés) a kérése feldolgozása céljából tároljuk és kezeljük.

Ezeket az adatokat nem osztjuk meg az Ön beleegyezése nélkül harmadik féllel. 

Ezen adatok feldolgozása a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés b) pontja alapján történik, ha kérése szerződés teljesítéséhez, vagy ha szerződéskötés előtti intézkedésekhez kapcsolódik. Minden más esetben az adatok feldolgozása a hozzánk érkező kérések hatékony feldolgozásához fűződő jogos érdeken alapszik (hiv. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy az Ön hozzájárulásán, amennyiben ezt megadta (hiv. GDRP 6. cikk (1) bekezés a) pont). 

A kapcsolatfelvétel céljával Ön által megküldött adatok és kérések mindaddig tárolódnak nálunk, amíg Ön nem kéri ezen adatok törlését, vagy amennyiben Ön visszavonja az adatok archiválásához megadott hozzájárulását, illetve, ha az információk archiválásának célja elévül (pl. a kérésének teljesülése). Mindez nem vonatkozik a jog által előírt kötelező adattárolásra és azok megőrzési idejére vonatkozó szabályozásra.

Regisztráció a weboldalon

Lehetősége van regisztrálni a weboldalunkon, ha további weboldal funkciókat kíván használni. A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag az Ön által megadott célra, vagy a kért szolgáltatás igénybevétele érdekében használjuk fel. A sikeres regisztárcióhoz a kért adatokat hiánytalanul szükséges megadni. Ellenkező esetben a regisztrációt elutasítjuk. 

A portfóliónkban bekövetkező fontos változásokról vagy a weboldalon történt fontos technikai módosítások esetén a regisztráció során megadott e-mail címet használjuk az Ön értesítésére. A regisztráció során megadott adatokat az Ön beleegyezése alapján kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). 

A regisztráció során rögzített adatokat mindaddig tároljuk, ameddig Ön weboldalunk regisztrált felhasználója. Ezt követően ezek az adatok törlésre kerülnek. Mindez nem vonatkozik a jog által előírt kötelező adattárolásra és azok megőrzési idejére vonatkozó szabályozásra.

Információk a beépített egyszeri bejelentkezés (SSO) funkcióról

Ha úgy dönt, hogy közösségi hálózaton, vagy integrált szolgáltatásokon (amit mi "Integrált szolgáltatásnak" nevezünk) keresztül regisztrál, vagy hozzáférést biztosít egy harmadik féltől származó közösségi hálózathoz vagy Integrált szolgáltatáshoz (például Facebook, Google, PayPal vagy hasonló egyszeri bejelentkezési szolgáltatás), akkor az Ön Integrált szolgáltatási fiókjához már kapcsolódó személyes adatait is gyűjthetjük. Lehetősége van további információk megosztására az Integrált szolgáltatás fiókján keresztül, amit az adott Integrált szolgáltatás beállításain keresztül szabályozhat. Ha Ön úgy dönt, hogy ilyen információkat ad meg a regisztráció során vagy más módon, akkor ezeket az információkat személyes adatként kezeljük, és a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban leírt módon használjuk fel.

Hozzászólás funkció a weboldalon

Amikor a hozzászólás funkciót használja ezen a weboldalon, a létrehozott hozzászólás, annak időpontja, valamint az Ön e-mail címe, illetve, ha nem névtelenül ír, akkor a megadott felhasználóneve is megőrzésre kerül. 

IP-címek tárolása

Hozzászólás funkciónk tárolja az összes felhasználó IP-címét, akik hozzászólást hoztak létre. Mivel a közzététel előtt nem vizsgáljuk át a hozzászólásokat, az IP cím adatokra is szükségünk van ahhoz, hogy jogsérelem, például rágalmazás vagy propaganda esetén felléphessünk a szerző ellen.

Feliratkozás a hozzászólásokra

A weboldal felhasználójaként lehetősége van feliratkozni a hozzászólásokra a regisztrációt követően. Regisztráció után egy megerősítő e-mailt küldünk, amelynek célja annak ellenőrzése, hogy Ön valóban a megadott e-mail cím tényleges birtokosa. Ezt a funkciót bármikor kikapcsolhatja az információs e-mailekben megadott megfelelő hivatkozásra történő kattintással. A hozzászólásokra való feliratkozáshoz megadott adatok ebben az esetben törlődnek. Amennyiben ehhez kapcsolódó adatokat más céllal és más csatornán közölte velünk (pl. hírlevélre való feliratkozáskor), úgy ezek az adatok továbbra is tárolva lesznek. 

Hozzászólások tárolási ideje

A hozzászólásokat és minden kapcsolódó információt (pl. IP-címek) mindaddig tároljuk és a weboldalon maradnak, amíg a hozzászólás tartalmát teljes egészében nem töröljük, vagy ha a hozzászólásokat jogi okokból (pl. sértő hozzászólások) törölni kell.

Jogalap

A hozzászólásokat az Ön beleegyezésével, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján tároljuk. Önnek jogában áll bármikor visszavonni minden olyan hozzájárulását, amelyet korábban megadott. Ehhez annyit kell tennie, hogy hivatalos kérést küld nekünk e-mailben az adott hozzájárulás visszavonására vonatkozóan. Ez nem érinti az Ön visszavonása előtt történt adatgyűjtés jogszerűségét.

5. Közösségi média

Facebook plug in-ok (Like és Megosztás gomb) 

Webhelyünkön a Facebook közösségi hálózat beépített plug-injait használjuk. A beépített modulok szolgáltatója a Facebook Ireland Limited (cím: Írország, Dublin, Grand Canal Square 4). A Facebook hivatalos nyilatkozata szerint az általuk összegyűjtött adatok továbbításra kerülnek az Amerikai Egyesült Államok és más harmadik ország részére is. 

A Facebook plug-injei könnyen felismerhetők a weboldalon a Facebook logó és a “Like’ gomb jelzésénél. A Facebook plug-inek részletes leírása a következő linken érhető el: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Valahányszor meglátogatja weboldalunkat, a plug-in közvetlen kapcsolatot hoz létre a használt böngészője és a Facebook szerver között. A beépített modul segítségével a Facebook így értesítést kap a weboldal látogatásáról. Ha a weboldalunkon a Facebook “Like” gombjára kattint, miközben be van jelentkezve a Facebook fiókjába, akkor a jelen weboldal és oldalainak tartalmát összekapcsolhatja a Facebook-profiljával. Ennek eredményeképpen a Facebook képes lesz hozzárendelni a weboldalunk és aloldalai látogatását az Ön Facebook felhasználói fiókjához. Felhívjuk figyelmét, hogy nekünk, mint a weboldal szolgáltatójának nincs információnk az átadott adatokról és azok Facebook általi felhasználásáról. További információkért, kérjük olvassa el a Facebook Adatkezelési Tájékoztatóját: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Ha nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalunkon tett látogatását a Facebook felhasználói fiókjához rendelje, akkor jelentkezzen ki a Facebook fiókjából, amíg a weboldalon tartózkodik

A Facebook plug-inok használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul.

A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a közösségi médiában történő lehető legjobb megjelenéshez.

Ha erre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot kaptunk, akkor az adatok feldolgozása kizárólag a GDPR 6. cikk, (1) bekezdése a) pontja szerint történik. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható.

Instagram plug-in

Az Instagram nyilvános médiaplatform funkcióit integráltuk a weboldalunkba. A beépített funkciók szolgáltatótja az Instagram Inc. (cím: Amerikai Egyesült Államok, CA 94025, Menlo Park, Willow Road 1601).

Ha Ön be van jelentkezve Instagram fiókjába összekapcsolhatja weboldalunk adott tartalmát az Instagram profiljával, ha az Instagram gombra kattint. Ez lehetővé teszi az Instagram számára, hogy a weboldalunkon tett látogatását az Ön felhasználói fiókjához rendelje.

Felhívjuk figyelmét, hogy nekünk, mint a weboldal és oldalainak szolgáltatójának nincs tudomásunk az átadott adatok tartalmáról és azok Instagram általi történő felhasználásáról. 

Az adatok tárolása és feldolgozása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a közösségi médiában történő lehető legjobb megjelenésekhez. Ha erre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatot kaptunk, akkor az adatok feldolgozása kizárólag a GDPR 6. cikk, (1) bekezdése a) pontja szerint történik. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható.

További információkért kérjük olvassa el az Instagram Adatkezelési Tájékoztatóját: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Elemzési eszközök és reklámozás

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics adatelemzési szolgáltató funkcióit használja. Az adatelemzési funkció szolgáltatója a Google Ireland Limited („Google”) (cím. Írország, Dublin, Gordon House, Barrow Street 4.)  

A Google Analytics úgynevezett sütiket (cookies) használ. A sütik olyan szöveges fájlok, amik a számítógépén tárolódnak és amelyek lehetővé teszik a weboldal, felhasználók általi használatának elemzését. A sütik által generált, a weboldal használatára vonatkozó információk általában egy Amerikai Egyesült Államokban található Google szerverre továbbítódnak, ahol azokat tárolják. 

A Google Analytics úgynevezett sütiket használ. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépén tárolódnak. 

A Google Analytics sütik tárolása és ezen elemző eszköz használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a felhasználói szokások elemzéséhez, az online kínált szolgáltatásai, valamint a hirdetési tevékenységének optimalizálása érdekében. Ha a vonatkozó hozzájárulás (pl. a sütik tárolásához való hozzájárulás) rendelkezésre áll, az adatok kizárólag a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pontja szerint kerülnek feldolgozásra. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

IP anonimizálás 

Weboldalunkon aktiváltuk az IP anonimizálás funkciót. Ez azt jelenti, hogy amennyiben Ön az Európai Unió valamely tagállamából, vagy olyan államból érkezik, ahol az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményt ratifikálták, akkor a Google lerövidíti az Ön IP címét, mielőtt az továbbításra kerülne az Amerikai Egyesült Államokba. Az IP cím teljes formátumban az Amerikai Egyesült Államokban található Google szerverek egyikére kerül továbbítára, ahol azt csak rendhagyó esetekben rövidítik. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy elemezze a weboldal Ön által történő használatát, hogy jelentéseket készítsen a weboldalon végzett tevékenységeiről, és hogy a weboldal üzemeltetője számára egyéb, a weboldal és az Internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Az Ön böngészője által a Google Analytics szolgáltatással összefüggésben továbbított IP-cím nem kerül összevonásra a Google birtokában lévő egyéb adatokkal.

Böngésző plug-in

Önnek lehetősége van megakadályozni a sütik archiválását a böngészőszoftver beállításainak megfelelő módosításával. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja a weboldal összes funkcióját a legteljesebb mértékben használni. Emellett lehetősége van, hogy megakadályozza a sütik által generált, és a weboldal használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címét is) Google általi történő rögzítését,és feldolgozását a következő linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Tiltakozás az adatok rögzítésének ellen 

A következő linkre kattintva megakadályozhatja, hogy a Google Analytics rögzítse adatait. Ezzel egy opt-out süti kerül elhelyezésre, ami megakadályozza az Ön adatainak jövőbeni rögzítését, amikor ismét a weboldalunkon jár: Google Analytics deaktiválása. Ha szeretne többet megtudni a Google Analytics felhasználói adatok kezeléséről, olvassa el a Google Adatvédelmi Nyilatkozatát: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

Adatfeldolgozási megállapodás

Adatfeldolgozási megállapodást kötöttünk a Google-lel, emellett a Google Analytics használata során a lehető legteljesebb mértékben alkalmazzuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú rendelkezéseit.

A Google Analytics által megadott demográfiai paraméterek 

Weboldalunk a Google Analytics által biztosított „demográfiai paraméterek” funkciót alkalmazza, ami lehetővé teszi a weboldal látógatóinak életkorára, nemére és érdeklődési körére vonatkozó jelentések készítését. Ezen információk forrásai az érdeklődés alapú Google hirdetések, valamint harmadik fél szolgáltatóktól kapott weboldal látogatói adatok. Ezen adatok konkrét személyhez nem rendelhetők. Önnek lehetősége van ezt az adatgyűjtési funkciót bármikor kikapcsolni, ha a Google fiókjában módosítja a hirdetésekkel kapcsolatos beállításokat, vagy általában megtilthatja adatainak a Google Analytics általi rögzítését, amit az “Adatok rögzítésének elutasítása” pontban ismertettünk.

Adatmegőrzési időtartam 

A Google sütikhez kötődő felhasználói vagy adott eseményre vonatkozó adatok, felhasználói azonosítókhoz, vagy hirdetési azonosítókhoz társított adatok (pl. DoubleClick cookie, Androdid hirdetési azonosító) 26 hónapot követően anonimizálódnak, vagy törlődnek. További részletekért kattintson a következő linkre: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=hu

Google AdSense (nem személyre szabott)

Weboldalunk a Google AdSense hirdetés beágyazási szolgáltatást használja, amelynek üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google”) (cím: Írország, Dublin, Gordon House, Barrow Street 4.)  

A Google AdSense funkciót “nem személyre szabott” módban használjuk. A személyre szabott módtól eltérően a hirdetések nem a keresési előzmények és a felhasználói szokások alapján generálódnak, valamint ez a funkció nem hoz létre felhasználói profilt az Ön számára mindezek alapján. Ehelyett a szolgáltatás úgynevezett “kontextus információkat” használ az Ön számára megjelenített hirdetések kiválasztásához. A kiválasztott hirdetések így például az Ön tartózkodási helye, az Ön által éppen látogatott weboldal tartalma vagy az Ön által használt keresőkifejezések alapján kerülnek kiválasztásra. Ha többet szeretne megtudni a Google AdSense által használt személyre szabott és nem személyre szabott célzás közötti egyértelmű különbségekről, akkor kattintson a következő linkre: https://support.google.com/adsense/answer/9007336. 

Ne felejtse el, hogy még a Google Adsense nem személyre szabott mód használata mellett is aktiválódhatnak sütik. A Google ezeket a sütiket esetleges csalások és visszaélések elkerülése érdekében használja. Ezek a sütik mindaddig az eszközén maradnak, amíg véglegesen nem törli őket. 

A Google Adsense “nem személyre szabott” módban történő használata a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. Jogos érdekünk a fűződik a felhasználói szokások elemzéséhez, hogy optimalizálni tudjuk mind a webes megjelenésünket, mind a promóciós tevékenységeinket. Ha a vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat rendelkezésre áll (pl. a sütik tárolására vonatkozó), akkor az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pontja szerint történhet, a hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható.

A Google az „EU-USA Adatvédelmi pajzs” szerint tanúsított. Az Adatvédelmi pajzs megállapodás az Európai Unió és az Egyesült Államok között jött létre annak érdekében, hogy biztosítsa az európai adatvédelmi normák betartását az Egyesült Államokban történő adatfeldolgozással összefüggésben. Minden olyan vállalat, amely az Adatvédelmi Pajzs szabályai szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, vállalja, hogy megfelel ezeknek az adatvédelmi előírásoknak.  

A hirdetési beállítások módosítására Önnek bármikor lehetősége van a felhasználói fiókjában. 

Ehhez kattintson a következő linkre és jelentkezzen be fiókjába: https://adssettings.google.com/authenticated.

A Google hirdetési tevékenységével kapcsolatos további információkért kattintson a következő linkekre:

https://policies.google.com/technologies/ads

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Analytics Remarketing

Ez a weboldal a Google Analytics Remarketing funkcióját használja a Google Ads és a Google DoubleClick funkciókkal kiegészítve, ezek minden eszközön egyaránt működnek. Ezen funkciók szolgáltatója a Google Ireland Limited („Google”) (cím: Írország, Dublin, Gordon House, Barrow Street 4.)  

Ez a funkció lehetővé teszi a Google Analytics Remarketing segítségével létrehozott hirdetési célcsoportok összekapcsolását minden más eszközön működő Google Ads és a Google DoubleClick funkciókkal. Ezáltal egy eszközön (pl. mobiltelefonon) történt korábbi használati és böngészési szokásai alapján érdeklődés alapú, személyre szabott reklámüzeneteket jelenítsenek meg az aktuálisan használt eszközén, valamint bármelyik más eszközön (pl. táblagépen vagy számítógépen).

Amennyiben Ön hozzajárul, akkor a Google összekapcsolja Google fiókját a web- és alkalmazás böngészési előzményeivel. Ennek eredményeként lehetőség nyílik arra, hogy ugyanazokat a személyre szabott reklámüzeneteket jelenítse meg minden olyan eszközön, amelyre Ön a Google-fiókjával bejelentkezik.

E funkció működéséhez a Google Analytics rögzíti a felhasználók Google által hitelesített azonosítóit, amikkel ideiglenesen kapcsolódtak a Google Analyticshez, annak érdekében, hogy meghatározza és összehasonlítsa az összes eszközökön megjelenítendő hirdetések célcsoportjait. 

Önnek lehetősége van arra, hogy a személyre szabott hirdetések kikapcsolásával véglegesen tiltakozzon az összes eszközön történő remarketing/célzással szemben. Ehhez kattintson a következő linkre: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Google fiókjában rögzített adatok összevonása kizárólag az Ön hozzájárulásaval történik, amelyet a Google-nek adhat meg, és ott is vonhat vissza (GDPR 6. cikk 1. bekezdés 1. a) pont). Azon adatrögzítési folyamatok esetében, amelyek nem kerülnek rendszerezésre a Google fiókjában (például azért, mert Ön nem rendelkezik Google-fiókkal, vagy tiltakozott az adatok rendszerezése ellen), az adatrögzítés a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldal látogatóinak reklámozási célokra történő anonimizált elemzéséhez.

További információkért és a vonatkozó adatvédelmi előírásokért, olvassa el a Google adatvédelmi irányelveit: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu.

 Google Ads és Google konverziókövetés 

Ez a weboldal Google Ads szolgáltatásait használja. A Google Ads online hirdetési rendszer a Google Ireland Limited (“Google”) terméke (cím: Írország, Dublin, Gordon House, Barrow Street 4.).

A Google Ads szolgáltatással összefüggésben az úgynevezett Konverziókövetés eszközt használjuk. Ha egy Google által publikált hirdetésre kattint, akkor a rendszer konverziókövetés céljából sütiket helyez el. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amiket a webböngésző helyez el a felhasználó számítógépén. Ezek a sütik 30 nap után törlődnek, nem a felhasználók személyes azonosítására szolgálnak. Ha a felhasználó olyan aloldalt látogat, ahol ezek a sütik még nem törlődtek, úgy a Google képes lesz felismerni, hogy korábban hirdetésre kattintott, ami az adott weboldalra továbbította. 

Minden Google Ads ügyfélhez más-más süti kerül hozzárendelésre. A sütik nem követhetők a Google Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül. A konverziókövető sütik segítségével összegyűjtött adatokat konverziós statisztikák létrehozására használják, a konverziókövetést választó Google Ads ügyfelek számára. Azok az Google Ads ügyfelek, akik a konverziókövetés opciót választották, megkaphatják azoknak a felhasználóknak a számát, akik rákattintottak a hirdetéseikre. Nem kapnak azonban olyan információt, ami lehetővé tenné számukra ezen felhasználók személyes azonosítását. Amennyiben nem szeretné, hogy felhasználói aktivitása a konverziókövetés elemzési forrása legyen, akkor lehetősége van elutasítani, ha a böngészőjén keresztül inaktiválja a Google konverziókövető sütit a felhasználói beállítások menüpontban. Ezt követően adatai már nem szerepelnek majd a konverziókövető statisztikákban.

A konverziókövető sütik tárolása a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjét jogos érdek fűzi felhasználói szokások elemzéséhez, hogy optimalizálni tudja a weboldal kínálatát és a kapcsolódó hirdetési tartalmakat. Ha a vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat rendelkezésre áll (pl. sütik tárolásának engedélyezésére), a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pontja alapján történhet. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható.

A Goodle Ads és a Google konverziókövetéshez kapcsolódó további információkról tájékozódhat a következő linken: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Lehetősége van úgy beállítani a böngészőjét, hogy minden alkalommal értesítést kapjon a sütik elhelyezéséről, hogy csak bizonyos esetekben engedélyezze, vagy bizonyos esetekben elutasítsa a sütik aktiválódását, valamint beállítható a sütik elfogadására vonatkozó állandó tiltás, illetve a sütik automatikus törlése is a böngésző bezárásakor. 

A sütik kikapcsolása esetén a weboldal funkciói korlátozottak lesznek elérhetők. 

Google DoubleClick 

A weboldal a Google DoubleClick szolgáltatásait használja. A szolgáltatás (a továbbiakban: DoubleClick) tulajdonosa a Google LLC (cím: USA, CA, Amphitheatre Parkway, Mountain View, 94043, 1600)

A DoubleClick az érdeklődés alapú hirdetések megjelenítését teszi lehetővé a Google hálózaton keresztül. A DoubleClick segítségével a hirdetések a fogyasztói érdeklődéshez és igényekhez igazíthatók.

A hirdetéseink megjelenhetnek például a Google keresési találatokban, vagy a DoubleClick-kel összekapcsolt weboldalak banner hirdetéseiben. 

A DoubleClicknek fel kell tudni ismernie a felhasználót, hogy érdeklődés alapú hirdetéseket tudjon közvetíteni számára. Ennek érdekében a sütik a felhasználó böngészőjében tárolódnak, amely mögött a felhasználó által látogatott weboldalak, kattintások adatait és egyéb viselkedésre vonatkozó információk szerepelnek. Ezek az információk egy álnévvel ellátott felhasználói profilba kerülnek összegyűjtve, hogy az érdeklődés alapuló hirdetések később megjelenhessenek az érintett felhasználó számára.

A Google DoubleClick használata célzott hirdetések létrehozása érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében. Ha a vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat rendelkezésre áll (pl. sütik tárolásának engedélyezésére), az adatrögzítés kizárólag a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pontja alapján történhet. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható.

Beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy a sütiket ne tárolja. Ez a beállítás azonban korlátozhatja hozzáférését a weboldalak funkcióihoz. A DoubleClick más módon is kialakíthat felhasználói profilokat az érdeklődés alapú hirdetések létrehozására. Így a sütik letiltása nem garantálja, hogy személyre szabott hirdetésekkel nem találkozik majd. 

A Google által megjelenített hirdetések elutasításával kapcsolatos további információkért kérjük, tájékozódjon a következő linkeke: 

https://policies.google.com/technologies/ads 
https://adssettings.google.com/authenticated

Facebook Pixel

A konverziós arányok mérésére ez a weboldal a Facebook látogatói aktivitási pixelét használja. A szolgáltatást a Facebook Ireland Limited biztosítja (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország). A Facebook adatkezelési tájékoztatója szerint az összegyűjtött adatok továbbításra kerülnek az USA-ba és más harmadik országokba is.

Ez az eszköz lehetővé teszi a látogatók nyomon követését, miután egy Facebook hirdetésre kattintva az átirányítja őket a kapcsolt weboldalra. Így a Facebook hirdetések piackutatási célú és hatékonyság elemző statisztikája és a jövőbeli hirdetések optimizálása is lehetővé válik. 

Számunkra, mint a weboldal üzemeltetői számára, az összegyűjtött adatok anonimak. Nem áll módunkban, a felhasználók személyazonosságára vonatkozó következtetések levonása. A Facebook azonban gyűjti és archiválja a felhasználóival kapcsolatos adatokat, hogy azokat saját promóciós célokra felhasználhassa a Facebook adatkezelési szabályzata szerint. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy hirdetéseket jelenítsen meg a Facebook oldalain, valamint a Facebookon kívüli helyeken. A weboldal üzemeltetőjeként az így gyűjtött adatok felhasználásának ellenőrzésére nincs módunk. A Facebook Pixel használatára a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja érvényes.

A weboldal üzemeltetőjét jogos érdeke fűzi hatékony reklám kampányok létrehozásához, ami magába foglalja a közösségi média használatát is. Ha a vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat rendelkezésre áll (pl. sütik tárolásának engedélyezésére), az adatkezelés kizárólag a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pontja alapján történhet. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható.

A Facebook adatvédelmi szabályzatában további információkat talál adatainak védelméről:: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Lehetősége van inaktiválni a hirdetések remarketing funkcióját a beállításokban, az “Egyéni hirdetés beállítások” pontban:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen .

Ehhez jelentkezzen be Facebook felhasználói fiókjába. 

Ha nincs Facebook fiókja, inaktiválhat minden, a Facebookon keresztül történő, érdeklődés alapú hirdetést az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség (European Interactive Digital Advertising) honlapján: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Hírlevelek

Hírlevél adatok

Ha szeretne feliratkozni weboldalunk hírlevél szolgáltatására, akkor szükségünk lesz az Ön e-mail címére, valamint olyan információkra, amelyek a segítségével ellenőrizni tudjuk, hogy Ön a megadott e-mail cím birtokosa és hozzájárul a hírlevelek fogadásába. Más adatok ezen kívül nem gyűjthetők, kizárólag önkéntes hozzájárulással. A megadott adatokat kizárólag a kért információk elküldésére használjuk fel, ezeket az adatokat nem osztjuk meg harmadik féllel, csak a Curaden cégcsoportunk szerződéses partnereivel. 

A hírlevél feliratkozásnál megadott adatok kizárólag az Ön hozzájárulásával kerülnek feldolgozásra (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Ön bármikor visszavonhatja az adatok archiválásához, az e-mail címéhez és a hírlevelek küldéséhez való hozzájárulását, például a hírlevélben található "Leiratkozás" linkre kattintva. Ez nem befolyásolja az addigi adatfeldolgozás jogszerűségét.

A hírlevélre való feliratkozás céljából gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, ameddig Ön le nem iratkozik a hírlevélről közvetlenül az e-mailben, vagy a hírlevél szolgáltatónál, ezt követen adatai törlésre kerülnek a hírlevél adatbázisból. Az egyéb célból nálunk tárolt adatokat ez nem érinti.

Adatok felhasználása e-mail reklámozáshoz hírlevélre való feliratkozás nélkül, és a tiltakozási jog 

Ha az Ön e-mail címe sikeres termék-, vagy szolgáltatás vásárlása során kerül adatbázisunkba és nem tiltakozott az e-mail címe felhasználása ellen, akkor fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben a korábbi vásárláshoz hasonló termékeket ajánljunk Önnek e-mailben. Az e-mail címe kezelését a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint végezzük. Ön bármikor tiltakozhat e-mail címe felhasználása ellen, ha üzenetet küld az impresszumban leírt elérhetőségeken vagy a hírlevél végén található, külön erre a célra szolgáló linken keresztül.

Miután leiratkozott hírlevél listánkról, e-mail címét mi, vagy a hírlevél-szolgáltató partnerünk egy feketelistára teszi, annak érdekében, hogy a jövőbeni hírlevél küldés ne fordulhasson elő. A feketelistán tárolt adatait kizárólag erre a célra használjuk, más adatokkal nem kerülnek összevonásra. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldése megfeleljen a jogi követelményeknek (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pont). Az adatok feketelistán történő tárolása határozatlan ideig tart. Ön tiltakozhat adatainak tárolása ellen, ha érdekei fontosabbak, mint a mi jogos érdekünk.

MailChimp 

A weboldal a MailChimp szolgáltatásait használja hírlevél küldésére. 

A szolgáltatás tulajdonosa a Rocket Science Group LLC (cím: Amerikai Egyesült Államok, Atlanta, GA 30308, Ponce De Leon Ave NE 675, Suite 5000).

A MailChimp egy olyan szolgáltatás, amely többek között a hírlevelek küldésének megszervezésére és utólagos elemzésére használható. Amikor Ön hírlevél feliratkozás céljával adatokat ad meg (pl. e-mail cím), az adatok a MailChimp szerverén kerülnek tárolása az Amerikai Egyesült Államokban. 

A MailChimp rendelkezik az "EU-US-Privacy-Shield" adatvédelmi pajzs tanúsítvánnyal. A "Privacy-Shield" az Európai Unió (EU) és az Amerikai Egyesült Államok (USA) közötti egyezmény, amelynek célja, hogy garantálja az európai adatvédelmi normák betartását az Egyesült Államokban.

A MailChimp rendszerének segítségével elemezhetjük a hírlevél kampányaink teljesítményét. Amikor Ön megnyit egy MailChimp eszközzel küldött hírlevelet, akkor egy, az e-mailbe integrált fájl (úgynevezett web-beacon vagy webjelző) automatikusan csatlakozik az Amerikai Egyesült Államokban található MailChimp szervereire. Így lekövethető, hogy a címzett megnyitotta-e a hírlevél üzenetet illetve, hogy melyik linkre kattintott az e-mailen belül. Egyúttal technikai információk gyűjtésére is sor kerül (pl. az e-mail megnyitás időpontja, az IP cím, a böngésző típusa és az operációs rendszer). Ezek a technikai információk nem rendelhetők hozzá az adott hírlevél címzettjéhez. Egyetlen célja a hírlevél kampányok teljesítményének statisztikai elemzése. Az ilyen elemzések eredményei felhasználhatók arra, hogy a jövőbeni hírlevelek hatékonyabban igazodjanak a címzettek érdeklődési köréhez. 

Ha nem kívánja engedélyezni a MailChimp statisztikai elemzését, akkor le kell iratkoznia a hírlevél szolgáltatásunkról. Ehhez minden hírlevelünkben biztosítunk egy linket, amin keresztül ezt megteheti. Emellett a hírlevélről való leiratkozás a weboldalunkon keresztül közvetlenül is lehetséges.

Az adatainak feldolgozása kizárólag az Ön hozájárulásával történik (GDPR 6 cikk., (1) bekezdés a) pont). A hírlevélről való leiratkozással bármikor visszavonhatja a megadott hozzájárulását. Ez nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelési műveletek jogszerűségét. 

A hírlevélre való feliratkozás céljából gyűjtött adatokat mindaddig tároljuk, ameddig Ön le nem iratkozik a hírlevélről, illetve a hírlevélszolgáltató a hírlevélről való leiratkozást követően törli a hírlevél-elosztó listáról. Más célból velünk megosztott adatai érintetlenül maradnak.

Miután leiratkozott hírlevél listánkról, e-mail címét mi, vagy a hírlevél-szolgáltató partnerünk egy feketelistára teszi, annak érdekében, hogy a jövőbeni kéretlen hírlevél küldés ne fordulhasson elő. A feketelistán tárolt adatait kizárólag erre a célra használjuk, más adatokkal nem kerülnek összevonásra. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldése megfeleljen a jogi követelményeknek (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pont). Az adatok feketelistán történő tárolása határozatlan ideig tart. Ön tiltakozhat adatainak tárolása ellen, ha érdekei fontosabbak, mint a mi jogos érdekünk.

További információkért olvassa el a MailChimp Adatkezelési tájékoztatóját a következő linken:

https://mailchimp.com/legal/terms/.

Szerződéses adatfeldolgozási megbízás végrehajtása

Cégünk úgynevezett adatfeldolgozási szerződést kötött a MailChimp-pel, amelyben vállalja ügyfeleink adatainak védelmét, és azt, hogy nem osztja meg azokat harmadik féllel.

8.Plug-inek és egyéb eszközök

YouTube kibővített adatvédelmi módintegrációval

Weboldalunkon beágyazott YouTube videók találhatók. A YouTube üzemeltetője a Google Ireland Limited (“Google”) (cím: Írország, Dublin, Gordon House, Barrow Street 4.).

A YouTube-ot kibővített adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez az üzemmód biztosítja, hogy a YouTube nem tárol semmilyen adatot a weboldal látogatóiról a videó megtekintése előtt. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy a kibővített adatvédelmi módban a YouTube nem oszt meg adatokat a partnereivel. Például, függetlenül attól, hogy a látogató videót néz-e az oldalon, a YouTube minden esetben kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózattal.

Amint elkezd lejátszani egy Youtube videót ezen a weboldalon, kapcsolat jön létre a Youtube szervereivel. Ennek eredményeképpen a YouTube szervere értesítést kap arról, hogy Ön mely oldalainkat látogatta meg. Ha Ön be van jelentkezve YouTube fiókjába miközben a weboldalunkon jár, akkor lehetővé teszi a Youtube számára, hogy a böngészési szokásait hozzárendelje az Ön személyes profiljához. Ha ezt meg szeretné akadályozni, lépjen ki YouTube fiókjából mielőtt a weboldalunkat látogatná.

Továbbá miután Ön elkezd lejátszani egy videót a YouTube különböző sütiket helyezhet el az eszközén. Ezeknek a sütiknek a segítségével a YouTube képes lesz információkat szerezni a weboldalunk látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videóstatisztikák készítésére használják fel, annak érdekében, hogy javítsák a webhely felhasználóbarát minőségét, valamint, hogy megakadályozzák a csalási kísérleteket. Ezek a sütik addig maradnak az eszközén, amíg Ön véglegesen nem törli őket. 

Bizonyos esetekben, miután Ön elkezd lejátszani egy YouTube videót, olyan egyéb adatfeldolgozás is történhet, amire nincs ráhatásunk. A YouTube használata azon a jogos érdekenv alapszik, hogy online tartalmainkat lehetőségünk legyen vonzó módon prezentálni. Erre a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pontja alapján ez jogos érdeknek minősül. Ha a vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat rendelkezésre áll, akkor az adatok feldolgozása kizárólag GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pontja szerint történhet. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható.

A YouTube adatkezelési irányelveiről további információkat a következő linken talál:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Google webes betűtípusok (beágyazással)

Weboldalunk a Google által biztosított webes betűtípusokat használja, annak érdekében hogy biztosítsa a betűk egységes megjelenését. A Google betűtípusai beágyazással, helyileg vannak telepítve a weboldalra, így e célból nem jött létre kapcsolat a Google szervereivel. 

A Google webes betűtípusokkal kapcsolatos további információkért kattintson a következő linkre: https://developers.google.com/fonts/faq, valamint olvassa el a Google adatkezelési tájékoztatóját: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Adobe betűtípusok 

Bizonyos betűtípusok egységes megjelenítése érdekében weboldalunk az Adobe Systems Incorporated (továbbiakban: Adobe, cím: Amerikai Egyesült Államok, CA 95110-2704, San Jose, Park Avenue 345) Adobe Fonts betűtípusait használja.

Amikor a weboldalunkra látogat a böngészője automatikusan betölti az összes betűtípust az Adobe szerveréről, annak érdekében, hogy egységesen és megfelelően jelenítse meg a weboldalt. Így az eszköze kapcsolatot létesít az Adobe Amerikai Egyesült Államokban található szervereivel. Az Adobe felismeri az Ön IP címét, ha korábban már járt már a weboldalunkon. Az Adobe által megadott információk szerint a betűtípusok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem tárolnak sütiket. 

Az Adobe rendelkezik az "EU-US-Privacy-Shield" adatvédelmi pajzs tanúsítvánnyal. A "Privacy-Shield" az Európai Unió (EU) és az Amerikai Egyesült Államok (USA) közötti egyezmény, amelynek célja, hogy garantálja az európai adatvédelmi normák betartását az Egyesült Államokban történő adatfeldolgozásokra vonatkozóan. További információkért, kattintson a következő linkre: https://www.adobe.com/privacy/eudatatransfers.html.

Az adatok a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pontja szerint kerülnek gyűjtésre és feldolgozásra.

A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a weboldalon alkalmazott egységes betűtípus megjelenítéséhez. Ha a vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat rendelkezésre áll (pl. hozzájárulás sütik engedélyezéséhez) akkor az adatok feldolgozása kizárólag a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pontja szerint történhet. Minden ilyen hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható.

Az Adobe betűtípusokkal kapcsolatos további információkért olvassa el az Adobe irányelveit a következő linken: https://www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Az Adobe adatkezelési tájékoztatóa a következő linken elérhető: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Google Maps

A weboldalunk egy API-n keresztül használja a Google Maps térképszolgáltatást. A Google Maps szolgáltatója a Google Ireland Limited (“Google”) (cím: Írország, Dublin, Gordon House, Barrow Street 4.).

A Google Maps funkcióinak használatához az Ön IP címét tárolni szükséges. Ez az információ rendszerint a Google egyik Amerikai Egyesült Államokban található szerverére továbbítódik, ahol archiválásra kerül. A weboldal üzemeltetőjének nincs befolyása ezen adatok továbbítására.   

A Google Maps-t online tartalmaink látványos bemutatására, valamint weboldalunkon feltüntett címek könnyű megtalálására használjuk. Mindez jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pontja alapján. Ha a vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat rendelkezésre áll, akkor az adatok feldolgozása kizárólag a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pontja szerint történhet. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható.

A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért tekintse át a Google adatkezelési tájékoztatóját: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Google reCAPTCHA

Ez a weboldalon a „Google reCAPTCHA” funkcióját (a továbbiakban: reCAPTCHA) használjuk. 

A “Google reCAPTCHA” szolgáltatója a Google Ireland Limited (“Google”) (cím: Írország, Dublin, Gordon House, Barrow Street 4.).

A reCAPTCHA funkció célja meghatározni, hogy a weboldalon beírt adatokat (pl. kapcsolatfelvételi űrlap kitöltékor megadott adatok) egy személy vagy egy automatizált program, robot adta meg.

Ennek megállapításához a reCAPTCHA különböző módon elemzi a weboldal látogatóinak viselkedését. Az elemzés automatikusan megkezdődik, amint a felhasználó belép a weboldalra. Az elemzéshez a reCAPTCHA különböző adatokat értékel (mint például: IP cím, weboldalon töltött idő, vagy a felhasználó által kezdeményezett kurzor mozgás). Az elemzések során gyűjtött adatok a Google részére kerülnek továbbításra. 

A reCAPTCHA elemzés teljes egészében a háttérben fut. Az elemzés folyamatáról a weboldal látogatója nem kap értesítést. 

Az adatok a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pontja szerint kerülnek tárolásra és feldolgozásra. 

A weboldal üzemeltetőjét jogos érdek fűzi ahhoz, hogy weboldalát megvédje a visszaélések, az automatizált kémkedés és a SPAM-ek ellen. Ha a vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat rendelkezésre áll (pl. hozzájárulás a sütik archiválásához), akkor az adatok feldolgozása kizárólag a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pontja szerint történhet. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható.

A Google reCAPTCHA-val kapcsolatos további információkért olvassa el a Google Adatkezelési tájékoztatóát és a Felhasználási Feltételeket a következő linkeken: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://policies.google.com/terms?hl=hu.

9. E-kereskedelem és online fizetési szolgáltatók

Adatkezelés (ügyfél- és szerződés adatok)

Személyes adatokat csak a jogviszony létesítéséhez, tartalmi szervezéséhez vagy módosításához szükséges mértékben gyűjtünk, kezelünk és használunk fel (adatleltár). Ezeket a műveleteket a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint végezzük, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés teljesítése vagy szerződéskötést megelőző cselekmények céljából. A weboldal használatához kapcsolódó személyes adatokat (használati adatok) csak abban az esetben gyűjtjük, és használjuk fel, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználók számára lehetővé tegyük a szolgáltatások igénybevételét és azok számlázását.

Az összegyűjtött ügyfél adatokat a megrendelés teljesítésekor vagy az üzleti kapcsolat megszűnésekor töröljük. Ez nem érinti a jogszabály által előírt megőrzésre vonatkozó kötelezettségeket.

Reklámcélú adatfeldolgozás

A GDPR 6. cikk, (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a reklámozási célra gyűjtött adatok kezeléséhez. Ezen a jogalapon, a személyre szabott ügyfélelérés érdekében fenntartjuk a jogot a keresztnév, vezetéknév, születési dátum, utca, írányítószám, város és névnap felhasználására is. A személyes adatok reklámcélú tárolásának időtartamát abból az elvből kell levezetni, hogy a tárolás szükséges-e a reklám megközelítéshez. Mi azt az elvet követjük, hogy az adatokat legkésőbb két évvel a reklámcélú felhasználás megszűnése után töröljük 

Saját reklámcélok és harmadik felek reklámcélja

Amennyiben szerződést kötött velünk, vagy bármilyen reklámanyagot küldtünk Önnek, úgy Önt meglévő, vagy jövendőbeli ügyfelünknek tekintjük. Ezekeben az esetekben azért dolgozzuk fel az Ön adatait, hogy új termékeinkről, szolgáltatásainkról tájékoztatni tudjuk. Jogos érdek alapján fenntartjuk a jogot, hogy postai elérhetőségi adatait továbbítsuk a Curaden cégcsoport szerződéses partnerei, és az általunk különös gondossággal kiválasztott, hasonló termékek szállítói felé, hogy ők is tájékoztathassák Önt termékeikről.

Jogos érdekeinknek megfelelő reklámozás

Annak érdekében, hogy, feltehetően Önt érdeklő rekláminformációkat kapjon, kategorizájuk és további információkkal egészítjük ki felhasználói profilját. Ebből a célból statisztikai adatokat és az Önre vonatkozó személyes információkat (pl. az ügyfélprofiljának alapadatait) egyaránt felhasználjuk. A cél az, hogy kizárólag a tényleges vagy feltételezett igényeihez igazodó reklámokat nyújtsunk Önnek, és ne zavarjuk érdektelen reklámokkal.

A reklámlevelek feldolgozása

A reklámküldemények feldolgozását, a nevünkben eljáró szolgáltató végzi, akinek e célból továbbítjuk az Ön adatait.

Adattovábbítás webáruházak, kiskereskedőkkel történő szerződéskötéskor és az áruk kiszállítása esetén

Személyes adatokat harmadik féllel csak abban az esetben osztunk meg, ha az a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, például áruk kiszállításával megbízott vállalatokkal, vagy a fizetések feldolgozásával megbízott pénztintézetel. További adatszolgáltatás harmadik fél részére nem, vagy csak abban az esetben történhet, ha ahhoz Ön kifejezetten hozzájárult. Az Ön adatainak hamadik féllel való megosztására kifejezett hozzájárulás hiányában, például reklámozási célból, nem kerülhet sor. 

Az adatfeldolgozás alapja a GDPR 6. cikk, (1) bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi a szerződés teljesítéséhez, valamint az azt megelőző intézkedések céljából történő adatfeldolgozást. 

Adattovábbítás a szolgáltatásokra és digitális tartalomra vonatkozó szerződések lezárásakor

Csak abban az esetben osztunk meg személyes adatokat harmadik féllel, ha az a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, ilyenek például a fizetések feldolgozásával megbízott pénzintézetek.

További adatszolgáltatás harmadik fél részére nem, vagy csak abban az esetben történhet, ha ahhoz Ön kifejezetten hozzájárult. Az Ön adatainak hamadik féllel való megosztására kifejezett hozzájárulás hiányában, például reklámozási célból, nem kerülhet sor. 

Az adatfeldolgozás alapja a GDPR 6. cikk, (1) bekezdésének b) pontja, amely lehetővé teszi a szerződés teljesítéséhez, valamint az azt megelőző intézkedések céljából történő adatfeldolgozást. 

PayPal

Weboldalunkon többek között a PayPal-on keresztül történő fizetési lehetőséget is felajánljuk. 

Ezt a fizetésfeldolgozó szolgáltatást a PayPal (Europe) (továbbiakban PayPal) biztosítja (cím: Luxembourg, L-2449, S.à.r.l. et Cie, S.C.A., Boulevard Royal 22-24)

Ha Ön a PayPal-on keresztül történő fizetést választja, akkor az Ön által megadott fizetési adatokat megosztjuk a PayPal-lal.

Az adatok PayPal-lal történő megosztásának jogalapja a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás), valamint a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés b) pontja (adatfeldolgozás a szerződés teljesítéséhez). Az adatai feldolgozásához megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az ilyen visszavonás nem befolyásolja a múltban történt adatfeldolgozási tranzakciók hatékonyságát.

Klarna

Weboldalunkon többek között a Klarna szolgáltatásain keresztül történő fizetést is felajánlhatjuk. 
Ezt a fizetésfeldolgozó szolgáltatást a Klarna AB (a továbbiakban: Klarna) biztosítja (cím: Svédország, Stockholm, 111 34, Sveavägen 46).

A Klarna a fizetési lehetőségek széles skáláját kínálja (pl. részletfizetés). Ha Ön úgy dönt, hogy a Klarna-n keresztül fizet (Klarna pénztári megoldás), akkor a Klarna személyes adatokat gyűjt Öntől. További részletekért kérjük, olvassa el a Klarna Adatkezelési tájékoztatóját a következő linken:https://www.klarna.com/us/privacy-policy/.
Klarna sütiket használ a fizetési rendszer optimalizálása érdekében. A fizetési rendszer optimalizálása jogos érdeknek minősül a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés f) pontja alapján. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyek az eszközén tárolódnak és semmilyen kárt nem okoznak a készülékén. A sütik mindaddig az eszközén maradnak, ameddig véglegesen nem törli őket. A Karna sütik használatával kapcsolatos részletekért, kérjük olvassa el a következőket: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.
Az adatok Klarna-val történő megosztásának jogalapa a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás), valamint a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés b) pontja (adatfeldolgozás a szerződés teljesítéséhez). Az adatai feldolgozásához megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az ilyen visszavonás nem befolyásolja a múltban történt adatfeldolgozási tranzakciók hatékonyságát.

Sofort azonnali átutalás

Weboldalunkon többek között a Sofort azonnali átutalással történő fizetési lehetőséget is felajánljuk.

Ezt a fizetésfeldolgozó szolgáltatást a Sofort GmbH (a továbbiakban: Sofort GmbH) biztosítja (cím: Németország, München, 80339, Theresienhöhe 12).

A Sofort azonnali átutalás eszköz segítségével valós időben kapunk egy fizetés visszaigazolást a Sofort GmbH-tól, aminek köszönhetően azonnal megkezdjük az Ön felé fennálló kötelezettségeink teljesítését. 

Ha a „Sofort azonnali átutalás” fizetési lehetőséget választja, akkor el kell küldenie egy PIN-kódot és az érvényes TAN számát a Sofort GmbH részére, amely lehetővé teszi a vállalat számára, hogy bejelentkezzen az Ön online bankszámlájára. Bejelentkezést követően a Sofort GmbH ellenőrzi a számla egyenlegét, és a megadott TAN szám segítségével végrehajta a banki átutalást. Ezt követően a vállalat azonnali visszaigazolást küld nekünk a tranzakció sikerességéről. Miután a Sofort GmbH bejelentkezett, a rendszer automatikusan ellenőrzi az Ön egyenlegét és ellenőrzi az előzetesen jóváhagyott folyószámlahitel keretét, valamint egyéb számlák meglétét és azok egyenlegét.

A PIN és TAN számok mellett a rendszer az Ön által megadott fizetési információkat, is továbbítja a Sofort GmbH részére a személyes adatokkal együtt. Személyes adatai tartalmazzák az Ön kereszt-, és vezetéknevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, IP-címét, valamint a fizetési művelet feldolgozásához szükséges egyéb adatokat. Ezen adatok megadása szükséges ahhoz, hogy az Ön személyazonosságát teljes bizonyossággal megállapíthassuk és hogy megakadályozzuk az esetleges csalási kísérleteket.

Az adatok Sofort GmbH részére történő megosztásának jogalapja a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás), valamint a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés b) pontja (adatfeldolgozás a szerződés teljesítéséhez). Az adatai feldolgozásához megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az ilyen visszavonás nem befolyásolja a múltban történt adatfeldolgozási tranzakciók hatékonyságát.

Az azonnali átutalási opcióval teljesített fizetések részleteiről a következő linkeken tájékozódhat: https://www.sofort.de/datenschutz.html
https://www.klarna.com/sofort/.

Paydirekt

Weboldalunkon többek között a Paydirekten keresztül történő fizetési módot is felajánlhatjuk. Ezt a fizetésfeldolgozó szolgáltatást a Paydirekt GmbH (a továbbiakban: Paydirekt) biztosítja (cím: Németország, Frankfurt am Main, 60486, Hamburger Allee 26-28).

Amikor Ön fizetést hajt végre a Paydirekten keresztül, a Paydirekt összegyűjti a tranzakciós adatokat, és továbbítja azokat annak a banknak, amelynél Ön a Paydirekt keretében regisztrált. A A fizetési tranzakció adatokon kívül a Paydirekt a tranzakció feldolgozás függvényében további adatokat gyűjt, például a szállítási címet, vagy a kosárban lévő egyes tételek adatait. 

Ezt követően a Paydirekt hitelesíti a tranzakciót a bankkal e célból archivált hitelesítési folyamat segítségével. Ezután a fizetési összeg az Ön számlájáról átutalásra kerül a mi számlánkra. Mi nem férünk hozzá az Ön számlainformációihoz, ahogy harmadik felek sem.

Az adatok Paydirekt részére történő megosztásának jogalapja a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás), valamint a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés b) pontja (adatfeldolgozás a szerződés teljesítéséhez). Az adatai feldolgozásához megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az ilyen visszavonás nem befolyásolja a múltban történt adatfeldolgozási tranzakciók hatékonyságát.

A Paydirekten keresztül történő fizetéssel kapcsolatos részletekért olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, valamint a Paydirekt adatvédelmi rendelkezéseit az alábbi linken: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Cookie Declaration